Hjälp att hantera sorgen

Sorg är känslor och inte heller bara en känsla utan flera känslor som ofta är motstridiga.  Samtidigt som vi är ledsna över att den avlidne inte längre finns, kanske vi är lättade över att han eller hon nu slipper lida. Eller så blandas smärtan och saknaden med ilska. Någon uttryckte det så klokt att sorg är inte en känsla – det är ett tillstånd.

Sorg är smärtsamt och energikrävande men det är ingen sjukdom som kan botas. Istället är det en helt sund och naturlig reaktion på dödsfallet och allt vad det för med sig.

Vad ska man säga?

Vi tror gärna att vi måste komma med kloka ord och lösningar men sorg är inte ett problem som ska lösas. Sorg är känslor och ”kloka råd” kan istället uppfattas som ett nedvärderande av dessa känslor.

En människa i sorg behöver få ge utlopp för sina känslor och bli lyssnad på. Om du inte vet vad du ska säga, är det antagligen just det, som är det bästa du kan säga: ”Jag vet inte vad jag ska säga.” eller ”Jag känner att jag saknar ord.”

Undvik att säga: ”Jag förstår precis hur du känner.” Även om det är ett uttryck för empati och förståelse så finns det risk för att det uppfattas precis tvärtom. Säg hellre: ”Jag tänker på dig.”

Visa att du är villig att lyssna, oftast räcker det att du säger: ”Vad är det som har hänt?” eller om du vet vad som har hänt: ”Jag hörde vad som har hänt”.

Låt sedan den sörjande prata och lyssna, lyssna, lyssna. Du behöver inte säga något, bara vara närvarande till 100%. Se dig själv som ett stort hjärta med öron och ingen mun.

Hur hjälper jag bäst?

Det är smärtsamt att se en människa vara ledsen och vi vill så gärna att personen skall bli glad. Därför kanske vi försöker att muntra upp personen eller hitta på saker att göra som avleder tankarna på det som har hänt.

Det känns kanske bra för stunden men det kommer inte att hjälpa till att bearbeta sorgen. Tyvärr kanske det istället bidrar till att den sörjande försöker låtsas vara glad för att inte vara en belastning för sin omgivning.

Tillåt din vän att känna precis det han eller hon känner!  Även om det är jobbigt så är det naturliga känslor och ingenting att vara rädd för. Sorgearbetet måste göras och inget arbete blir gjort om vi undviker det.

Det finns en hel del praktiskt du kan hjälpa till med. På nästa sida finns det mer handfasta råd om vad du kan bidra med.

Sorgen behöver en vän som lyssnar.

Sorti Begravningar - 08-410 420 25 - 08-765 28 00 - info@sorti.se
Camilla Söderberg Falk
Camilla Söderberg Falk 0701-429 300 camilla@sorti.se
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter 0709-424 029 anna@sorti.se
Anette Dahlqvist
Anette Dahlqvist 0703-421 700 anette@sorti.se