Ceremoniformer

När man säger begravning är det nog fortfarande vanligt att tanken går till en svensk kyrka och präst. Men så behöver det inte vara. Numera är det allt vanligare med begravning i borgerlig begravning, eller en begravning i fri ordning, som vi gärna kallar det. Och naturligtvis ordnar vi begravningar inom andra trossamfund också.

En central fråga vid valet av ceremoniform är om den avlidne tillhörde något religiöst samfund, där Svenska kyrkan är det vanligaste. Det behöver för den skull inte betyda att begravningen ska ske i kyrkan – det kan finnas många skäl att välja en annan form.

För den som inte är kyrkotillhörig men ändå vill ha en kyrklig begravning, så är det kyrkoherden i hemförsamlingen som beslutar om det. Och församlingen tar då (oftast) betalt för ceremonin och priset varierar mellan församlingar.

Begravningsceremonin

Ceremonin var så vacker med alla levande ljus.

Svenska kyrkans ordning

Den vanligaste formen av begravning är i Svenska kyrkans ordning och hålls oftast i en kyrka eller ett kapell och med en präst som officiant. Det som är bra att känna till är att begravningen då ingår i en gudstjänst som är öppen för alla.

Prästen tar kontakt med de närstående för att boka ett möte och prata igenom ceremonin, vem den avlidne var och vilka psalmer som önskas mm.

Beroende på om det avsked i kyrkan eller vid graven så skiljer det lite i hur programmet utformas. Begravningsordningen är flexibel och tillämpas lite olika bland präster och församlingar. Se därför bara denna ordning nedan som en riktlinje och den gäller för avsked i kyrkan:

∘ Klockringning
∘ Inledningsmusik
∘ Ev. solosång eller musikstycke
∘ Samlingsord
∘ Psalm
∘ Griftetal
∘ Bön
∘ Överlåtelsen (med mull eller korstecknet)
∘ Bibelord
∘ Psalm alt. solosång eller musikstycke
∘ Förbön
∘ Herrens bön
∘ Psalm
∘ Avskedstagande (oftast till musik)
∘ Ev. solosång eller musikstycke efter avskedet
∘ Slutbön och välsignelsen
∘ Avslutningsmusik
∘ Klockringning

Fri ordning (borgerlig begravning)

Eftersom ordet borgerlig för många innebär en akt som är snabb och utan vacker inramning så har vi valt att kalla den en begravning i fri ordning istället. Vid en begravning i fri ordning finns väldigt få givna ramar och man är fri att utforma begravningsakten.

Ett annat vanligt missförstånd är att en borgerlig begravning måste vara lika med ateistisk. Så är det inte, du får gärna ha psalmer eller andra religiösa inslag.

På alla orter finns det kapell utan religiösa symboler som upplåts för en begravning i fri ordning. Det ingår i den begravningsavgift vi betalar via skatten. Det går också bra att själv hyra en annan lokal eller vara utomhus om det skulle passa.

Annan religiös ordning

I vårt mångkulturella samhälle är det i dag vanligare med andra religiösa tillhörigheter än vad som förr var brukligt i Sverige. Oavsett livsåskådning så hjälper vi till att planera och genomföra begravningen utifrån de traditioner och ritualer som är aktuella för respektive religion.

Den personliga utformningen

Vi försöker forma begravningen så att den på bästa sätt speglar den avlidne. Det kan finnas uttryckta önskemål från den avlidne som är viktiga att ta hänsyn till.

Ibland är det bara små detaljer som gör det lilla extra. Att fånga upp alla detaljer, stora som små, och skapa en personlig begravning som blir en vacker avskedsceremoni med ett ljust bestående minne – det är vår styrka.

Sorti Begravningar - 08-410 420 25 - 08-765 28 00 - info@sorti.se
Camilla Söderberg Falk
Camilla Söderberg Falk 0701-429 300 camilla@sorti.se
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter 0709-424 029 anna@sorti.se
Anette Dahlqvist
Anette Dahlqvist 0703-421 700 anette@sorti.se