Ceremoniformer

Om man säger begravning är det många som tänker på en svensk kyrka och präst. Men så behöver det inte vara. Numera är det allt fler som väljer en begravning i fri ordning (borgerlig begravning).

Det finns en hel del andra alternativ till den Svenska kyrkan. En central fråga vid valet av ceremoniform är om den avlidne tillhörde något religiöst samfund eller inte.

För de som inte har någon religiös tillhörighet kallas ceremoniformen borgerlig. Ett bättre namn tycker vi är en ceremoni i fri ordning, för det är just vad det handlar om.

Begravningsceremonin

Ceremonin var så vacker med alla levande ljus.

Svenska kyrkans ordning

Den vanligaste formen av begravning är i Svenska kyrkans ordning och hålls oftast i en kyrka eller ett kapell och med en präst som officiant. Det som är bra att känna till är att begravningen då ingår i en gudstjänst som är öppen för alla.

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de som är närstående.

Beroende på om det är en jord- eller en kremationsbegravning så skiljer det lite i hur programmet utformas.

En ny begravningsordning gäller från 20/5 2018. Den har en mer flexibel ordning, bl. a kan avskedstagandet läggas tidigare i gudstjänsten. Se därför bara denna ordning som en riktlinje:

∘ Klockringning
∘ Inledningsmusik
∘ Ev. solosång eller musikstycke
∘ Samlingsord
∘ Psalm
∘ Griftetal
∘ Bön
∘ Överlåtelsen (med mull eller korstecknet)
∘ Bibelord
∘ Psalm alt. solosång eller musikstycke
∘ Förbön
∘ Herrens bön
∘ Psalm
∘ Avskedstagande
∘ Ev. solosång eller musikstycke
∘ Slutbön och välsignelsen
∘ Avslutningsmusik
∘ Klockringning

Fri ordning (borgerlig begravning)

Eftersom ordet borgerlig för många innebär en akt som är snabb och utan vacker inramning så har vi valt att kalla den en begravning i fri ordning istället.

Vid en begravning i fri ordning finns väldigt få givna ramar och man är fri att utforma begravningsakten.

Ett annat vanligt missförstånd är att en borgerlig begravning måste vara lika med ateistisk. Så är det inte, du får gärna ha psalmer eller andra religiösa inslag.

På alla orter finns det kapell utan religiösa symboler som upplåts för en begravning i fri ordning. Det går också bra att välja en annan lokal eller vara utomhus om det skulle passa.

Annan religiös ordning

Ivårt mångkulturella samhälle är det i dag vanligare med andra religiösa tillhörigheter än vad som förr var brukligt i Sverige.

Oavsett livsåskådning så hjälper vi till att planera och genomföra begravningen utifrån de traditioner och ritualer som är aktuella för respektive religion.

Den personliga utformningen

Vi försöker forma begravningen så att den på bästa sätt speglar den avlidne. Det kan finnas uttryckta önskemål från den avlidne som är viktiga att ta hänsyn till.

Ibland är det bara små detaljer som gör det lilla extra. Att fånga upp alla detaljer, stora som små, och skapa en personlig begravning som blir en vacker avskedsceremoni med ett ljust bestående minne – det är vår styrka.

Sorti Begravningar - 08-410 420 25 - 08-765 28 00 - info@sorti.se
Camilla Söderberg Falk
Camilla Söderberg Falk 0701-429 300 camilla@sorti.se
Anette Dahlqvist
Anette Dahlqvist 0703-421 700 anette@sorti.se
Anna Larsdotter 0709-424 029 anna@sorti.se