Livsarkivet

Här nedan kan du fylla i ditt Livsarkiv digitalt och du säkerställer därmed att det verkligen kommer fram när det behövs.

Men läs detta först:

Genom att fylla i Livsarkivet kan du förenkla besluten och planeringen av din begravning för dina anhöriga. Men vi vill särskilt betona vikten av att du också pratar med dem som du skriver detta för! Det är inte självklart att de kommer att vara bekväma med det de kommer att få läsa. Det kan väcka många frågor som de då inte kan få svar på.

Om du anar eller tror dig veta att de som ska ordna din begravning kommer att ha svårt att komma överens – ja då kan det vara till stor hjälp att du redan tydligt och klart har bestämt hur du vill att allt ska vara.

Har du däremot fullt förtroende för att de tillsammans kommer att ta kloka beslut – då kanske du ska lämna mer utrymme för dem att få ordna en fin begravning för dig. Det kan också vara en hjälp i deras sorg att få tänka till på alla små detaljer för att hedra dig och göra begravningen till ett ljust minne för dem att bära med sig.

Du är mer än välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med att fylla i Livsarkivet. Du kan också boka ett (kostnadsfritt) möte med någon av oss för att över en kopp kaffe eller te samtala om dessa frågor. Det brukar bli fina möten med både tårar och skratt.

Fyll i Livsarkivet

Dokumentbevakning

När du fyller i Livsarkivet digitalt så säkerställer du att det verkligen kommer fram vid dödsfall. Ditt digitalt ifyllda Livsarkiv kommer att ligga i Dokumentbevakningen, en tjänst som tillhandahålls av Sveriges Begravningsbyråers förbund. Dokumentbevakningen gör veckovis en sökning mot SPAR, ett register för alla avlidna skrivna i Sverige, och vid en träff där så kontaktas dina anhöriga.

Alla vi auktoriserade begravningsbyråer i Sverige har dessutom ett auktorisationskrav att söka i Dokumentbevakningen innan vi påbörjar ett nytt begravningsuppdrag. Det innebär att vi redan vid första mötet för att planera en begravning har kontrollerat om den finns ett Livsarkiv registrerat i Dokumentbevakningen hos någon av Sveriges drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Kontakta gärna oss för mer information.

Sorti Begravningar - 08-410 420 25 - 08-765 28 00 - info@sorti.se
Camilla Söderberg Falk
Camilla Söderberg Falk 0701-429 300 camilla@sorti.se
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter 0709-424 029 anna@sorti.se
Anette Dahlqvist
Anette Dahlqvist 0703-421 700 anette@sorti.se