Vad händer nu?

Ett dödsfall kan ofta kännas överrumplande, även om det var väntat. Man ställs inför frågor där man inte alltid vet svaren. Hos oss får du den hjälp du behöver med allt som måste ordnas så vänta inte med att ta kontakt. Vi kan svara på dina frågor och bringa klarhet i vad som nu behöver göras.

Är det något, utöver begravningen, som du som anhörig måste tänka på och ordna med?

Om du inte redan har läst under rubriken ”Checklista vid dödsfall” så rekommenderar vi att du gör det. Det som står där handlar inte om begravningen, utan om andra viktiga praktiska saker som kan vara nödvändiga att få gjorda.

Checklista vid dödsfall

Vi hjälper dig att bringa klarhet i vad som behöver göras.

Papper från Skatteverket

Läkaren, som har konstaterat dödsfallet, skickar in ett dödsbevis till Skatteverket. Detta ska göras den första vardagen efter dödsfallet.

Så snart vi har fått uppdraget att ordna med begravningen tar vi fram nödvändiga papper från Skatteverket, bland annat dödsfallsintyget. Det behövs för att betala räkningar från den avlidnes konto samt för att säga upp avtal mm. Du kommer att få detta intyg av oss så snart det är klart.

Kontakt med sjukhuset

Vi tar också kontakt med bårhuset på det sjukhus där den avlidne befinner sig så det är inte heller något som du behöver tänka på. Och snarast möjligt efter det att vi har träffats kommer vi att ta hand om den som har avlidit.

Omhändertagande av den avlidne

En stor trygghet för dig att känna till, är att det alltid är vi själva på Sorti som tar hand om den avlidne på bårhuset och vi är alltid två personer. Detta gör vi för att kunna garantera högsta värdighet och integritet och vi är relativt unika i vår region att arbeta på detta sätt.

Transport (bisättning)

I samband med att vi har tagit hand om den avlidne på bårhuset, transporteras kistan till den lokal där kistan ska stå fram till begravningen. Detta kallas för bisättning.

Det finns flera olika, alltid kylda, bisättningslokaler i Stockholmsområdet och vilken som ska användas styrs av var begravningsceremonin ska vara.

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras och vara Skatteverket tillhanda senast fyra månader efter dödsfallet. Vi har jurister som kan hjälpa er med såväl bouppteckning som allt övrigt inom familjejuridiken. För den som vill göra bouppteckningen på egen hand finns formulär och instruktioner på Skatteverkets hemsida.

Som regel ska bouppteckning alltid göras men det finns undantag. Om dödsboet saknar tillgångar så kan en dödsboanmälan räcka. Mer information om detta kan ni få av oss.

Sorti Begravningar - 08-410 420 25 - 08-765 28 00 - info@sorti.se
Camilla Söderberg Falk
Camilla Söderberg Falk 0701-429 300 camilla@sorti.se
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter 0709-424 029 anna@sorti.se
Anette Dahlqvist
Anette Dahlqvist 0703-421 700 anette@sorti.se