Inför vårt möte

Tillsammans går vi igenom vilka olika alternativ som finns och hur vi på bästa sätt ska forma denna unika begravningsceremoni. Vi tar ansvar för helheten och ser till att varje liten detalj blir ordentligt genomtänkt och väl genomförd.

Det bästa är om alla som ska vara med i besluten, också är med hos oss på begravningsbyrån. Glöm inte bort barn och ungdomar, låt dem vara delaktiga. De har ofta mycket klokskap att tillföra och krånglar inte till det som vi vuxna ibland gör.

Har ni olika viljor eller en komplicerad familjekonstellation? Vi hjälper er att hitta en lösning som blir bra för alla. När man är i sorg så är det ibland svårt att vara konstruktiv. Vad hade den avlidne önskat? Det är alltid en bra början att utgå ifrån. Vi är vana att hantera alla olika relationer och se till att alla blir lyssnade till.

Se vårt möte som starten på en process som kommer att pågå fram till begravningsdagen och där varje beslut får mogna och tas i rätt ordning, steg för steg. Detta är i stora drag vad vi kommer att gå igenom när vi ses.

Det bästa var att vi alla blev överens. Tack för hjälpen!

Ceremoniform

Ska ceremonin vara i en kyrka eller i någon annan religiös ordning eller ska den vara i fri ordning (borgerlig), är det första vi behöver bestämma.

Ceremoni med kista eller urna

Traditionellt har begravningsceremonier skett med kista men traditioner förändras och så har även denna gjort. Under pandemin blev ceremoni med urna vanligare och vi ser nu en snabb ökning av denna ceremoniform.

Begravningsskick

De finns två olika begravningsskick. Jordbegravning som innebär att kistan med den avlidne sänks ned i graven. Kremation innebär att kistan med den avlidne bränns och askan läggs i en urna som senare gravsätts.

Tid och plats för begravningen

Vi ger förslag på platser att ha begravningen om ni inte redan vet var ni vill vara. Begravningar hålls på vardagar och dagtid och ibland kan det vara ont om tider. Därför är det bra om ni är så flexibla som möjligt om datum och tid.

Utformningen av begravningen

En begravning som speglar den avlidne är något som vi tycker är viktigt. Det är ofta alla de små detaljerna som kan göra en ceremoni speciell. Musik och musiker, blommor och övriga dekorationer, foton, programblad mm. Vi ser till helheten och tillsammans formar vi en personlig ceremoni där alla detaljer binds samman av en röd tråd.

Minnesstund

Efter ceremonin känns det bra att samlas för en minnesstund med något att äta och dricka. Vi hjälper förstås till att ordna med detta.

Övrigt

En viktig del i det vi gör är att ta hand om den avlidne på bårhuset. Vi kommer att berätta mer om detta och de val ni behöver göra som t. ex. val av kista.

Vi kommer också att prata om utformning av dödsannons, val av gravplats, informera om bouppteckning och en del annat.

Sorti Begravningar - 08-410 420 25 - 08-765 28 00 - info@sorti.se
Camilla Söderberg Falk
Camilla Söderberg Falk 0701-429 300 camilla@sorti.se
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter 0709-424 029 anna@sorti.se
Anette Dahlqvist
Anette Dahlqvist 0703-421 700 anette@sorti.se